Maskiner ersätter människor – historiskt perspektiv

Här är ett intressant citat från tidningen Musikern 1930. Jag hittade det i Rasmus Fleischers avhandling Musikens politiska ekonomi, sidan 171. Bakgrunden var att just vid den tiden kom ljudfilmen med sin ”musik på burk”, och mängder av människor som tidigare arbetat som musiker på stumfilmsbiografer blev arbetslösa.

Maskinen, grammofonen i mångfaldigt förbättrad gestalt, har slagit ut den mänskliga, levande arbetskraften. Vi stå i parallellitet med sättarna i sätterierna, då sättmaskinen uppfanns, med vävarna, telefonisterna och övriga grupper av handens arbetare, som utträngts av maskinen.

Jag har för mig att den första automatiska telefonstationen i Stockholm – alltså en där samtal kunde skickas från telefon till telefon utan hjälp på vägen av en mänsklig telefonist – invigdes tidigt under 1920-talet. Och därmed blev ett antal telefonister överflödiga – kanske arbetslösa. Sättarnas arbete vet jag nästan inget om. I väveriet hade automatisering pågått länge. Vävstolar som styrdes av hålkort av papper hade redan funnits i över hundra år.

De tidiga socialisterna/kommunisterna på 1840-talet var helt klara över mekaniseringens betydelse: produktivkrafterna växte, många blev arbetslösa. Förbättringar i produktionen skapade såväl större rikedomar som umbäranden. Så småningom kunde arbetarpartier, fackföreningar, socialliberalism och annat förbättra läget och sprida välståndet till bredare grupper. Maskinerna var inte problemet, de kunde ge arbetarna mer frihet – under förutsättning att de användes just till att ge arbetarna större frihet. Den tidiga rövarkapitalismen ersattes av mer socialt acceptabla former.

Detta pågick från slutet av 1800-talet och till början av 1970-talet. Under hela tiden, och särskilt från 1920-talet och framåt, pågick tekniska förbättringar och rationaliseringar av den typ som sopade bort biograforkestrarna. Industrier och yrkeskårer förändrades och försvann ibland – ta datorer med ordbehandlingsprogram som ersatte de flesta sekreterare/skrivbiträden. Så länge gamla jobb kunde ersättas med nya var inte svårigheterna akuta, men med nästa fas i datorisering och robotisering kan man fråga sig vart detta leder. Kommer de vacklande välfärdssamhällena att sjunka tillbaka mot 1840-talets rövarkapitalism, eller kommer en motreaktion?

Saudivänster. Turkar dissar tyskar. Tyskar jagar råvaror.

Jag såg nyss ett nytt skällsord i en kommentar på trotskisten Svenssons blogg: ”Saudivänster”. Som bekant uppstod skällsordet ”bombvänster” när delar av den så kallade vänstern tappade huvudet och stödde NATO:s och andra reaktionärers angrepp på Libyen. Bombvänstern är fortfarande i farten, men nu är det angreppet på Syrien det gäller. Svensson & Co. försöker fegt smita undan med att krigsmotståndarna skulle stödja president Assads regering utan förbehåll (”Assadvänster”), vilket milt sagt inte är sant men rent ut fördjävligt oärligt sagt. Men Svensson får mothugg och hans meningsriktning utnämns till just ”saudivänster” av en kritiker. Trotskisterna hamnar på samma sida som härskarna i Saudiarabien och de andra reaktionära gulfstaterna.

Deutsche Welle berättar att de tyska soldater som sänts till Turkiet har mötts av demonstranter som inte bara skrikit förolämpningar, utan försökt dra säckar över deras huvuden. De tyska soldaternas närvaro i Turkiet är inte populär. Skulle det bli strider och tyskarna är inblandade kan man undra hur det går. Och även det turkiska etablissemanget verkar inte så entusiastiskt längre vad det gäller konflikten med Syrien: NATO:s raketbatterier vill man bli av med så fort det går!

Bloggen Moon of Alabama är oundgänglig om man vill läsa insiktsfulla bloggposter, men ofta bra och insiktsfulla kommentarer – bland annat om Syrien och Egypten. En kommentator nämner ett intressant förhållande, nämligen att Tyskland på egen hand försöker säkra råvarukällor utomlands. Inte gemensamt med EU alltså. Det finns en ranking per kontinent och områden vilka länder som är intressantast för tyskarna. En del av dessa länder regeras av så kallade regimer, men det verkar inte spela någon roll här:

Africa: South Africa, Zimbabwe, Democratic Republic of Kongo, Zambia, Namibia, Gabun, Botsuana, Guinea, Morocco, Sierra Leone.  

Asia: China, India, Indonesia, Philippines, Mongolia, Pakistan, Afghanistan, Iran, Saudi-Arabia, Myanmar.  

GUS and Georgia (= före detta Sovjet): Russia, Kasachstan, Ukraine, Armenia, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgisistan, Aserbaidschan, Georgia, Belarus.  

South America: Brazil, Chile, Peru, Bolivia, Columbia, Venezuela, Argentina, Ecuador, Guyana, Suriname.

Som svensk kan man ju undra vad tyskarna tänker/planerar vad det gäller våra åkermarker, skogar, malmer, färskvatten? Tyskarna tänker sig att Kongo, Brasilien och andra skall bli ”råvarupartners”. Med andra ord att förse tysk industri med råvaror. Räknas Sverige ens som partner? Eller bara som betjänt inom EU? Och är våra marker våra – eller deras?

Lagligt? – Skumt i alla fall.

Av någon anledning har jag ett par gånger de senaste dagarna fått epost från en firma som går ut med det här budskapet:

Misstänker du din partner för otrohet? Tror du att din kollega lurar dig? Vill du veta vad som sägs om dig bakom din rygg? Spyworld.se har utrustningen som ger dig möjlighet att lyssna, filma och följa – helt enkelt att spionera.

De vill kränga spionutrustning, exempelvis:

Glasögon med inbygd videokamera. Filma händelser som annars inte skulle komma i dager.

(Uttrycket är ”komma i dagen” inte ”i dager”, inte enda exemplet på bristande korrekturläsning här.) Dessutom finns termometrar, bordsur och annat som skall användas för att spionera med. Är det småborgarna som skall spionera på varandra, eller vill chefen möjligen veta vad personalen säger i fikarummet?

Men det är värre saker firman har, och här undrar jag hur nära lagens utkanter man är?

Kraftig elpistol sägs det. Vad händer om en sådan används på någon som är i dålig form och har svårt att klara chocker? Är det inte så att ökad användning av elpistoler sänker våldströskeln eftersom de antas vara ofarligare – men det betyder ju inte att de inte är ofarliga.

Vem behöver knogjärn med det här utseendet? Vad är det för figurer som kan tänkas ta till en sådan här manick? Och hur kommer det att se ut på akutmottagningen efter slagsmålet?

Jag antar att man är inom lagens råmärken eftersom detta annonseras öppet, men skumt och obehagligt verkar det!

Svensktalande?

Är det svensktalande individer med på den här lilla filmen från Syrien? Den visar en stolle som slår ut sig själv med ett antitank-vapen. När han släpas bort av de andra tycker jag det låter som någon säger ”skynda på” två gånger vid 1:37.  Finns det några svenska ”jihad-turister” här, eller hör jag fel?

Dåliga nyheter för "klimatskeptiker"

Den ”klimatskeptiker” som bara läser den här rubriken i Svenskan lär bli upprymd:

Klimathotet mindre än väntat

Fortsättningen går nog också an ett tag när vi kommer ner på underrubriken:

Uppvärmningen av klimatet har kraftigt bromsats upp efter år 2000. De sensationella resultaten rapporterar en norsk forskargrupp efter att ha använt en ny beräkningsmodell som även vägt in naturliga variationer.

Men, aldrig får man vara riktig glad som ”klimatskeptiker”, för sista meningen i underrubriken säger:

Resultaten visar att slaget om klimatet fortfarande går att vinna. 

Och därmed faller ”skeptikernas” sista försvarslinje, den om att det inte går att göra något. Här sägs det av norska forskare att det finns hopp, det finns tid. Slaget om klimatet går fortfarande att vinna. Det finns tid om vi utnyttjar den. Underförstått: om vi inte …

Terje Berntsen betonar att resultaten inte ska användas som en ursäkt för att inte minska människans klimatpåverkan. Däremot visar resultaten att möjligheterna att uppnå klimatmålen är mer inom räckhåll än vad man hittills trott. Men slaget kan fortfarande inte vinnas utan betydande insatser de närmaste åren.

Uppmuntrande nyheter för de här krabaterna!

Just det, betydande insatser de närmaste åren. Och det är DU, ”klimatskeptiker” som skall betala! Haha!

Hoppas att forskarna har rätt, så det inte kommer en ny forskningsgenomgång om en vecka som säger att ”nu går det åt helvete”.

Grävskopor, försvar militärt och civilt, regionsplanering …

Det verkar vara anledning att åter plocka upp ett citat från Marshal McLuhan som jag hade med på bloggen för ett tag sedan.

När nu den elektriska hastigheten styr det industriella och sociala livet, blir explosioner i form av kraschartade kriser någonting fullt normalt. Å andra sidan blir ”krig” av gammaldags modell lika outförbara som att hoppa hage med grävmaskiner. …

Borta är den militära organisationens tungrodda former. Små expertteam har efterträtt gårdagens medborgarhärdar i ännu snabbare takt än vad som var fallet vid omorganiseringen av industrin. [Marshall McLuhan Media, Pocky 2001 (originalet kom 1964), sid. 408.]

Jag kan inte siffrorna, men antalsmässigt tror jag inte dagens svenska krigsmakt skiljer sig så mycket från vad som fanns i den indelta svenska armén på 1800-talet. Då hade ändå napoleonkrigen visat vilken maktfaktor den massinkallade medborgararmén kan utgöra. Nu är det små yrkesförband som gäller igen, det är inte läge att hoppa hage med grävmaskiner.

Om man ger de här gubbarna varsin automatbössa blir de mer i takt med tiden.

Jag tror det här kan kopplas samman med stadsbygge. Planeringen av hur exempelvis Mälarregionen skall se ut är en viktig del av försvaret mot alla sorters katastrofer, vare sig de orsakas av naturen eller människor. Att pressa in ett stort antal människor i ett område som dessutom hyser flera institutioner av betydelse för hela landet är inte bra. För fienden kommer inte att hoppa hage med grävskopor, det blir inga massinvasioner. Ur just den synvinkeln spelar det mindre roll att den gamla värnpliktsarmén är borta (men det finns andra som gör att den bör saknas). Fienden kommer att göra små ingrepp med små styrkor på lämpliga ställen. Det behövs nog inte mycket sådant för att Stockholm skall vara utslaget, utan el, vatten, livsmedel etc. Sådant är svårt att skydda sig emot.

Ja, människor flyttar till Stockholm. Vad som behövs är nybygge av en jäkla massa hyreslägenheter, men de bör ligga i nya centra, eller att man förtätar en del förorter. (Ja, hyreslägenheter. Den privata skuldsättningen är också ett nationellt hot och måste ned, och då är det dumt att fylla på med nya bolåneslavar.) Regionen måste bestå av mindre enheter som är relativt självständiga vad det gäller grundläggande samhällsfunktioner och kan tåla åtminstone några dagars kris.  Jag antar att det är ett jobb för kulturgeografer, arkitekter och andra samhällsplanerare att tala om ungefär var den optimala storleken ligger för sådana enheter. Även om det kommer en jätteöversvämning som lägger delar av Stockholms innerstad under vatten skall inte det medföra att hela regionen bryter samman. Samma sak om några filurer spränger kraftledningar eller angriper livsmedelsförråd.

År 2000 i december var staden faktiskt bara någon decimeter från den där jätteöversvämningen. Riddarfjärden var på väg upp på kajen utanför tunnelbanan vid Gamla stan. Hade det kommit hård blåst västerifrån hade vattnet åkt ner i tunnelbanan och kanske även andra hålrum i berget. Kulvertar med elledningar, elcentraler, optisk fiber och annat var hotade. Ibland undrar jag vad som skulle hända vid en relativt måttlig översvämning här vid Mälarens utlopp, ifall högvattnet åtföljdes av en köldknäpp så allt frös till is.

Den största militära risken för Sverige är om några dårfinkar (som inte lärt sig läxan från ”Lilla ofreden” 1741 när ett militärt nedgånget Sverige skulle föra krig mot Ryssland) försöker provocera vår store granne på andra sidan Östersjön. Skulle Moskva då svara något surt utbröte väl ett hysteriskt skri om att vi genast måste med i NATO, varpå naturligtvis riskerna för Sverige att dras med i något otrevligt omedelbart ökar ännu mer. Bästa försvaret är strikt neutralitet, se till att de militära förband vi har hålls hemma och bara deltar i fredsbevarande FN-uppdrag i utlandet, att någon form av värnplikt återinförs (militär men kanske först och främst civil), samt att landet byggs för att kunna klara kriser bättre.

Jag undrar: för rätt många år sedan påstods det att det inte finns kvar några kvarnar för att mala mjöl norr om Dalälven. Stämmer det? I så fall är det ju typiskt en sak att fixa till ur försvarssynpunkt, vare sig det strider mot någon kapitalistisk lönsamhetsprincip eller ej! – Jag tittade på en satellitkarta över nedre Dalälven. Det verkar finnas kanske ett tjog broar, men en del ser rätt små ut. Hur många broar måste slås ut innan vägkommunikationen mellan Norrland och Mälarregionen i praktiken är utslagen?

Militärt hot kan man göra en del mot genom att föra en konsekvent fredspolitik. Med naturkatastrofer är det värre, men man kan åtminstone försöka förbereda sig – vare sig det gäller att ha lite konserver hemma i skafferiet eller att järnvägen har tillräckligt med snöplogningskapacitet så att tågen kan komma fram, eller att en svår epidemi utbryter, eller att Mälaren hoppar över sina bräddar … Jag skulle tro att mycket av detta i själva verket fanns med i det gamla kallakrigs-civilförsvaret, men nu har fått förfalla i den heliga marknadens (eller vad som nu är heligt numera) namn.

Medlem i Konsum sedan 1929

Ja, nu har jag ju själv inte varit medlem i Konsum sedan 1929, men den 10/9 det året ställdes en medlemsbok ut på A. Sandberg, fast i praktiken var det E. Sandberg (min mormor) som skötte inköpen. Så småningom överlät hon bok och medlemskap till min mor, och jag fick så småningom ärva den. Så jag innehar ett medlemskap som senare i år fyller 84! En aktningsvärd ålder.

Drömmare eller drönare?

Titta vilken kul bild jag nyss plockade ut från Afghanistansolidaritets nyhetsbrev:

Killen till höger – en dj-a skojare, fifflare, mördare och bandit! Eller om vi säger så här: till vänster kungen som hade en dröm, till höger drönar-kungen!

Om du inte redan är prenumerant på denna nätbaserade bulletin med nyheter om och omkring Afghanistan så kan du bli det på den här sidan.

Någon som minns när al-Qaida-typer sprängde antika buddha-statyer i Afghanistan? (Jo, jag har för mig att det var al-Qaidas fanatiker som var i farten, inte talibanerna.) Nu hotas andra buddhistiska kulturskatter av utplåning i samma land, men det är inte lika mycket oväsen om det eftersom det handlar om att ett kinesiskt bolag vill bryta koppar på stället. Religionsvetenskapliga kommentarer har en blänkare om det.

Nya rön om människans vandringar

Vartefter nya rön görs så kommer det fram mer ledtrådar om hur människor har rört sig över jordklotet. Ibland är det överraskningar i stil med att människor tog sig över Atlanten från Europa till Nordamerika under senaste istiden tusentals år innan större grupper vandrade in från Asien. Eller om vi går längre fram i tiden: upptäckten av en medeltida nordisk bosättning eller handelsplats på Baffin island i norra Canada.

Karta över Stillahavsområdet.
Stilla havet, ungefär en tredjedel av jordytan består av denna enorma utsträckning vatten. Men djärva och skickliga sjöfarare tog sig över dessa vidder!

Kontakter mellan Sydamerika och öarna i Stilla havet, och Sydamerika och Asien, har man diskuterat länge. Det mest kända fallet är väl Thor Heyerdahls idé att öarna i Polynesien befolkades av människor som seglade dit från Sydamerika.

Men det kan vara tvärtom, även om Heyerdahl visade att det var praktiskt möjligt genom att göra resan. De människor som tog sig över Stilla havet verkar snarare ha sitt ursprung i Asien. De var enormt skickliga sjöfarare som kunde hitta små öar i ett nästan tomt hav, och nya rön antyder att de kom till Sydamerika. Där hittade de en intressant matvara att ta med sig när de återvände, nämligen sötpotatis.

I den här artikeln berättas att forskare genom studier av DNA i gamla herbarier lyckas klura ut att sötpotatis i östra Stilla havet har sitt direkta ursprung i Sydamerika. Det som har krånglat till analysen tidigare, när man inte hade tillgång till genetisk forskning, var att spanjorer tog med sig sötpotatis från Sydamerika tidigt på 1500-talet, och att dessa potatissorter senare infördes i stillahavsområdet via Europa. Men det skedde främst i västra området, och sötpotatisen där avviker en del från den sydamerikanska ursprungstypen. I östra Stilla havet är det samma sort som i Sydamerika.

Jag plockar ned en bok ur hyllan, The Ancient Civilizations of Peru av J. Alden Mason, för att se om det står något där. Jodå, och notera att detta är en bok vars första upplaga kom 1957, och det jag har är en reviderad version från 1968. Även där nämns sötpotatisen, och att den har samma namn i Polynesien som i Peru – kumara. Mason nämner flera likartade företeelser som finns i Polynesien och Asien respektive i Sydamerika. Panflöjt och barkkläder exempelvis, vävteknik och metod att färga tyger. Och på Chiles kust har återfunnits verktyg som skall vara av otvetydigt Påskö-ursprung. Längre norrut i Peru och Ecuador finns lämningar som tyder på att japanska sjöfarare hamnat där. Kanske fiskare som fastnat i de stora strömmarna och sedan drivit tvärs över Stilla havet och landat just där Sydamerika sticker ut som mest västerut. Hur som helst: likheten mellan viss keramik i Sydamerika och vad den japanska Jomon-kulturen presterade lär vara slående.

Sötpotatis. Med lite fantasi kan man få det till att den i mitten påminner om en gris som ligger, med trynet åt högerkanten.

När jag söker i gamla bloggposter hittar jag för övrigt den här från 2008. Där citeras forskning som hävdar att kycklingar införts från Polynesien till ett ställe i nuvarande Chile, långt innan spanjorerna kom dit. Indicierna på kontakter över havet blir alltså fler! Det är spännande!

Förresten: Hur hittar man en isolerad ö långt ute i Stilla havet om man inte har tillgång till moderna hjälpmedel? Det finns vad jag vet ett par knep. Dels tittar man efter moln, eftersom det ofta ligger moln över öarna. Dels hur fåglarna flyger. De kan förväntas hålla sig inte mer än några hundra kilometer från närmsta land.

Jaet var till välfärdsstatens död

När jag först plockade upp den här artikeln i Svenskan för en stund sedan fanns möjlighet att göra kommentarer. Nu är kommentarsfältet borttaget. Jag antar att svaret på frågan ”varför?” är givet – det här är dynamit! Ämnet bör ha medfört en explosion av utbrott från sverigedemokrater som kräver att Sverige omedelbart lämnar EU.

När folk röstade JA till EG/EU inbillade sig förmodligen de flesta att det bara handlade om fri sprit och att inget annat skulle ändras. Vi skulle ju få bestämma själv hur vi ville ha det – så lät det från ja-sidans megafoner! En massa folk tänkte inte längre än näsan, eller spritbegäret, räckte. De trodde på löften från korrumperade ledare inom fack och parti. Det var ju socialdemokraternas övergång till nyliberalism som avgjorde saken. Damen som var ledare för Kommunal blev landshövding på Gotland, det var väl tacken för att hon sålde ut sina medlemmar. – Heder åt det mindretal bland ledande socialdemokrater som spjärnat emot!

Av de som röstade NEJ kanske en och annan, eller rätt många, hade insikten att öppna gränser i Europa på sikt betyder den svenska välfärdsstatens död och det sociala kontraktets upplösning. Och det är detta som artikeln i grunden handlar om. Ett antal stater i EU:s ytterkant kraschar, folk flyr, en del i vår riktning. De i Sverige som får betala räkningen för det är inte vår EU-adel, det blir vanligt folk. Man kan inte samtidigt ha ett välfärdsfärdssamhälle och öppna gränser, om världen utanför ligger på en betydligt sämre nivå. Fler och fler tiggare på Stockholms gator kan ge ett förebud om vad som väntar, liksom upploppen i vissa förorter bara är början på vad som komma skall.

”Sverige är populärt bland greker eftersom det är ett vänligt och organiserat samhälle” säger en intervjuad grek i artikeln. Frågan är hur vänligt och organiserat det kommer att bli framöver. Ett ovänligt kaos där desperata människor trampar ner varandra, det verkar vara slutpunkten för det liberala projektet.

Frågan är också: går det att göra något längre? Måste vi bevittna hur en koalition av iskallt beräknande politiker och företagsbossar, i samarbete med naiva människor som tror att öppna gränser inte har några konsekvenser, knuffar ner Sverige i slummen? Eller går det att få ut Sverige ur EU? Nu är det sverigedemokraterna som kräver det, vilket gör kravet omöjligt. Hur vore det om vänsterpartiet och miljöpartiet slängde ut sina EU-byråkrater och återigen klart och tydligt säger NEJ!