Kommer du ihåg …

… den där knasige pastorn Camping i USA? Han som räknade ut Jordens undergång med hjälp av Bibeln. Det gjorde han inte bara en gång, inte bara två, utan hela tre gånger. Men av någon anledning räknade han fel varenda gång. Det kanske inte är så konstigt när det gäller religiösa svärmares konstiga påhitt, men det fanns folk som trodde på honom varje gång. Till och med sådana troende som varit med redan första gången fortsatte att tro på svindlerierna, gav bort allt de ägde, och propagerade i stället bot och bättring inför Yttersta domen!

Är det inte något liknande med en annan sorts troende? De trodde på USA/NATO:s m.fl. svindlerier om Irak, Libyen, Afghanistan, Syrien, Sudan – och nu handlar det om Ukraina. Man skulle kunna tro att de skulle dra öronen åt sig efter lite väl mycket snack om ‘massförstörelsevapen’, ‘diktatorn bombar sitt eget folk’, ‘separatister sköt ned flygplanet’ etc. Men tydligen inträder omedelbart någon sorts glömskefunktion i hjärnan. Att hela länder läggs i ruiner, kraschar, verkar man inte förbinda med vad som hänt tidigare. Det noteras bara möjligen som något som ‘råkar hända’, utan några speciella länkar till vad som hänt tidigare. – Annars skulle man ju kunna tänka sig att vara försiktig med folk som visat sig ljuga och fiffla tidigare, och vara misstrogen mot vad de säger.

Till glömskan kanske önsketänkandet får läggas. En del sd-typer blev ju jätteglada när bomben small i Oslo – sedan blev de mindre glada när det visade sig att massmördaren i Norge var en norsk helyllegutt, inte en läskig muslim. – Nå, nu var det liv om att ett utländskt flygplan, möjligen militärt, kränkt svenskt luftrum. Alla rättänkande hoppades naturligtvis att det var den elake ryssen igen …

… men det här verkar i alla fall inte vara så bra för dessa förhoppningar. Eventuellt är det så att det handlar om en fullt medveten kränkning av svenskt luftrum, om det är så att USAmerikanerna inte hade tillstånd att flyga där de flög, att de fått ordentliga tillsägelser, men låtsats att inte inte fattat. Att USA-militärer skulle ha någon särskild respekt för Sveriges (eller för all del alla andra länders) territorium kan man starkt tvivla på.

Om den här historien bekräftas (och det är ju inte säkert) kanske den kan få åtminstone somliga personer att vakna och få stopp på driften in i NATO.

Det nya kalla kriget är här

Den initierade indiske diplomaten Bhadrakumar skriver om veckan när det nya kalla kriget inleddes,

The week that ushered in new Cold War

This is not really about the regime in Russia; this is about the world order. This is about the Bretton Woods system and the challenge to it that Putin spearheads, as evident at the Fortaleza summit of the BRICS. 

This is Obama’s counterattack in a guerilla war, frightened about the growing challenge to the supremacy of the US dollar. The point is, without the seamless freedom to print dollar bills, the American economy is doomed. 

The rest of the world understands perfectly well what the new Cold War is all about. Even the Europeans aren’t duffers, they too comprehend what is going on, as their great reluctance to isolate Russia testified all these weeks and months. 

Most certainly, there is no ideology involved here. It is not a war on socialism or on terrorism, nor is it a war about Ukraine or Russia intrinsically. In plain terms, the new Cold War is about the perpetuation of the US’ global dominance. 

Without the Bretton Woods system, without NATO, without nuclear superiority over Russia, the US faces the prospect of becoming a vastly diminished power over time. Without the trans-Atlantic leadership, it gets reduced to what it used to be before World War I one hundred years ago — an influential regional power in the Western Hemisphere.

Då undrar jag: hur ser en fredsrörelse ut som möjligen kan bidra till att inte den här situationen förvandlas till storskaligt krig?  Miljontals människor dog ju under det förra kalla kriget. Då var slagfälten en bit från centrala och norra Europa. Den här gången kan vi inte vara lika säkra på att de värsta våldsutbrotten kommer att ske i någon annan världsdel långt borta. 

Hittade bilden hos bloggkollega Knapsu. Misstänker att flinet i imperialistens nylle kommer att försvinna så småningom.

Lite mer diskussion om ‘basinkomst’ etc

Det kom en kommentar till en äldre bloggpost där jag kritiserade ”fantasilöshet” vad det gäller uppslag av typen basinkomst. Kommentarer på gamla bloggposter försvinner utan att någon, utom möjligen bloggaren själv, uppmärksammare dem, så jag lyfter vad ‘Järnbastionen‘ skriver:

Vill bara tillägga att vi behandlat ”basinkomsten” i förbigående även i ett tidigare inlägg på vår blogg. Då skrev vi såhär:

I stället för att arbetarklassen skall ta makten över produktionen, befria arbetet från löneslaveriet, förvandla det till allas vårt gemensamma arbete och öka produktionen för hela samhällets bästa – så skall vi enligt de ”arbetskritiska” sträva efter att slippa arbeta. Idén grundar sig på den absurda idén att ”det inte längre finns lika mycket arbete att utföra” (när det i själva verket råder planerad underbemanning på i stort sett varenda arbetsplats), och förutsätter en ”basinkomst” finansierad av den borgerliga staten (genom utsugningen av arbetarna, och framför allt av folken i tredje världens förtryckta nationer). Kort sagt, en politisk linje utformad för de småborgerliga skikt i de rika länderna vars värsta mardröm är att tvingas ner i arbetarklassen, få skit under naglarna och behöva underordna sig arbetarklassens organisatoriska disciplin. Även om borgarna skulle genomföra en sådan fördelningsreform som ”basinkomsten” är, så kommer den under imperialismen aldrig tillåtas bli något som stärker arbetarklassen. För att kunna förverkliga kommunismens princip – av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov – och lösa motsättningen mellan manuellt och intellektuellt arbete måste vi först störta borgarklassen, bygga socialism och frigöra de enorma produktivkrafter som idag hålls tillbaka av kapitalismen. Som Marx skrev i Kritik av Gothaprogrammet: “I en högre fas av det kommunistiska samhället – när individernas förslavande underordnande under arbetsfördelningen försvunnit och därmed också motsättningen mellan andligt och kroppsligt arbete, när arbetet blivit inte blott ett medel för livsuppehälle utan rent av det viktigaste livsbehovet, när jämsides med individernas allsidiga utveckling också produktivkrafterna vuxit och alla den gemensamma kooperativa rikedomens källor flödar ymnigare – först då kan man helt överskrida den borgerliga rättens trånga horisont och samhället kan skriva på sina fanor: Av var och en efter hans förmåga, åt var och en efter hans behov!” 

Några kommentarer:

Vad det gäller tillgänglig mängd arbete att utföra så är det riktigt att många organisationer är svårt underbemannade. Jag har nämnt det tidigare själv. En facklig aktivist som skrivit om det vid ett flertal tillfällen är Frances Tuuloskorpi (senast här). Men det finns också en annan tendens som mer brukar vara Birger Schlaugs avdelning, nämligen påpekandet att teknisk utveckling gör att arbeten försvinner, eller förvandlas till icke-arbeten. Det sammanhänger med mikrodatorrevolutionen som drog igång på 1970-talet. När persondatorn med ordbehandlingsprogram infördes kunde mängder av sekreterartjänster tas bort exempelvis. Mängder av bank- och kassatjänster överförs på kunden (avlönad personal ersätts av oavlönade kunder). Och under lågkonjunkturer tar datoriseringen extra fart. – Det finns alltså två parallella tendenser: arbetsplatser är underbemannade, arbeten försvinner, den tekniska nivån borde ändå ge utrymme för såväl fler arbeten som kortare arbetstid, sänkt pensionsålder etc.

Måste man automatiskt anta att de som ställer förslag av typen ‘medborgarlön’ eller ‘basinkomst’ har onda avsikter? Kan man möjligen tänka sig att de har en realistisk syn att det inte står någon revolution för dörren och att det gäller att göra det bästa av de möjligheter vi har nu? Man kan säga att de har fel, men även om de objektiva förutsättningarna för att byta samhällsskick ser rätt bra ut så släpar de subjektiva efter. Och då borde det väl vara en rimlig väg att utgå från dagsläget, visa på förbättringsförslag som finns – samt tala om vad som verkligen krävs för att de skall fungera.

Om avsikten hos kritikerna är att ‘avslöja borgarna’ kan ju metoden vara att ta upp förslagen, ta fram deras positiva sidor, kräva att de negativa sidorna elimineras och de goda kompletteras med ännu bättre saker. ”Även om borgarna skulle genomföra en sådan fördelningsreform som ”basinkomsten” är, så kommer den under imperialismen aldrig tillåtas bli något som stärker arbetarklassen.” Nä, men då får väl arbetarklassen agera för att det blir en förstärkning då …

Vill man ta upp verkligt onda företeelser så är Fas3 mer lämpligt. Man kan kräva att Fas3 försvinner, att eventuella vettiga sysselsättningarna finns kvar (och skojarna åker ut) men nu behandlas som vanliga arbeten med avtalsenliga löner, semester, och andra villkor. Och så ser man till att de som hamnar i en Fas3-situation i stället slussas iväg mot de stora vakanserna på den ‘normala’ arbetsmarknaden. I det sammanhanget kan man diskutera finansiering, och visa att det är resurserna som är det väsentliga, om de finns så kan finansiering fixas utan några svårigheter.

Angående ”… de småborgerliga skikt i de rika länderna vars värsta mardröm är att tvingas ner i arbetarklassen, få skit under naglarna och behöva underordna sig arbetarklassens organisatoriska disciplin” så låter det ganska hämndlystet. Hämnd skall man akta sig för, det är ofta mer skada än nytta. Och dessutom undrar jag hur mycket det verkligen finns av ”arbetarklassens organisatoriska disciplin” och vad den har för politiskt innehåll. Kan det möjligen handla om kuvade socialdemokratiska (eller numera sverigedemokratiska) arbetare som knappast tänker revolutionärt men kanaliserar missnöje och besvikelser mot diverse ”eliter” eller andra grupper som ändå inte har något inflytande över arbetarnas problem?

Kunde skriva mer om det här, men inte i den här värmeböljan. Så det får räcka för den här gången.

Och nästa dörr …

Och så hittade jag ett citat av Marx från 1871 som visar att allt inte var bättre förr, exempelvis vad det gäller borgarmedias ryktesspridning:

Up till now it has been thought that the growth of the Christian myths during the Roman Empire was possible only because printing was not yet invented. Precisely the contrary. The daily press and the telegraph, which in a moment spreads inventions over the whole earth, fabricate more myths (and the bourgeois cattle believe and enlarge upon them) in one day than could have formerly been done in a century (MECW 44: 176-77).

Och så var det Palestina igen …

Förhoppningsvis är det Bildt som är slut snart

Mitt i sommaren, men rätt bra med folk.

”Hur mycket kostar din tystnad Reinfeldt” frågar plakatet uppe till vänster.

Kanske priset antyds här, med de sedlar som stoppats in i nyllena på Blair, Bildt och Reinfeldt?

”När friheten är olaglig blir de fria laglösa”.

Här var en skum grej. Tre stjärnor, är inte detta de syriska quislingarnas flagga? Och därmed folk som i praktiken springer Israels ärenden?