Ned i köldhålet?

Metro om höstens och vinterns astronomiska begivenheter (och icke-begivenheter):

det har i år spridits ett falskt rykte om att jorden kommer att gå in i 15 dagars totalt mörker i november. Påståendet kommer från en fejksida och Viralgranskarens kollega Snopes har stämplat ”nyheten” som falsk.

Jag tror inte det kommer att märkas någon skillnad. November är ändå en så jäkla mörk och trist månad. Kunde man inte avskaffa den och byta mot två maj i stället? Tycker inte det hjälper med hurtfriska fraser om att ”tända ett ljus mot mörkret”. Hellre då att gå i idé, dra täcket över huvudet och vakna upp igen när nästa vår kommer!

Hur det nu blir med kommande vårar. Forskarna har upptäckt ett köldhål söder om Island. Här finns diverse kartor som visar det blåkalla området. Kanske vattnet blir kallare när Grönlands isar åker ut i havet? Frågan är i vilken grad Golfströmmen påverkas av detta. – Jag tycker inte det här känns nytt: för rätt många år sedan såg jag prognoser om kallare vintrar i våra trakter, och där orsaken till kylan var höjd värme på annat håll. Kanske Hollands kanaler åter blir skridskobanor, Themsen fryser, och vi åter kan marschera över de danska Bälten för att inta Danmark?

January–August Blended Land and Sea Surface Temperature Percentiles
Ett exempel på hur temperaturstatistik kan se ut. Notera den väldigt blå fläcken från Island och söderut.

De senaste vårarna har inte varit så lysande. I alla fall inte för oss vårentusiaster som vill ha en lång härlig övergång från vinterkyla till sommarvärme, utan extrema slag mot värme eller kyla, regn eller torka, om vartannat. Men just slagigheten kan vara tecken på att klimatet ändrar sig från en jämvikt till en annan.

Värme i norr – ganska vanligt

Det larmas om värmebölja i norr. Jag har inga handfasta data att lägga fram, men så vitt jag minns är det inte helt ovanligt med rubriker av typen Norrbotten varmast i Europa. Det händer med några års mellanrum, när ‘ryssvärmen’ dånar in från öster och det kan vara mycket varmare norrut i Skandinavien än söderut. Ett naturligt fenomen som dessvärre kan påverkas av den globala uppvärmningen.

Ovanstående foto tog jag i Abisko 10 juni 2010. Några varianter på den klassiska sparkstöttingen. Det är väl så att när sommaren bryter ut får norrlänningen gå ut med kaffemuggen och sätta sig på sparken och njuta ett tag! – Och till slut lite text till nedanstående bild:

US government scientists have released their findings that this past June is the hottest on record since record keeping began in 1880.
The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) monthly report revealed that the combined average temperature over land and sea was 61.20 Fahrenheit (16.22 Celsius), a record high for the month. That is 1.30 degrees Fahrenheit (0.72 degrees Celsius) warmer than the average for the twentieth century and surpasses the last recorded record high for the month of June, which was recorded in 2010.

Screen Shot 2014-07-21 at 3.38.03 PM

Vårens framfart

Grönt = här är det vår (se definitionen nedan). Gult = kortare tid med vårtemperatur. Blått = den hemska vintern

Kom nyss hem från en morgonpromenad som förgylldes av intensivt larmande från fåglar av olika storlekar, en skata som flög med kvist i näbb mot boet, ett par ekorrar som under ivrigt tjippande jagade varandra upp och ner i ett träd. Efter en stund verkade de tröttna på det trädet och hoppade över till ett annat träd och fortsatte jakten där.  Och så har vi den här kartan över årstidernas framfart från SMHI:s hemsida. Igår hade våren enligt den definition som SMHI använder ryckt långt upp i landet och låg på en linje Göteborg-Norrköping ungefär. Här är definitionen:

Om dygnsmedeltemperaturen ligger i intervallet från 0,1°C till och med 9,9°C kallar vi detta för ett dygn med vårtemperatur. Om detta inträffar sju dygn i följd, säger vi att våren anlände det första av dessa dygn. Även om det blir en återgång till lägre temperaturer därefter så räknas det fortfarande som vår.

Det är trevligt med tidiga vårar, men det finns en annan aspekt. På sidan med definitionen finns också det här diagrammet som vill visa utvecklingen vad det gäller vårtemperaturer 1860-2012 i Sverige. Det här är genomsnittsvärden mars-maj varje år och en svart trendkurva som visar medelvärden under tio år. Utsmetade data alltså som visar på klimatförändringar i stället för tillfälliga vädernycker.

Mindre freon, mindre tryck uppåt för den globala temperaturen

Kanske den internationella överenskommelsen om att få bort freonerna kom i sista stund: 1989. Det var några år innan internet slog igenom. Antag att förbudet mot freoner hade kommit upp på bordet tio år senare. Vad hade hänt? – Förmodligen samma som vi nu upplever när den globala uppvärmningen diskuteras, nämligen en störtflod av hysteriska förnekanden och företagsstyrd desinformation, i stor utsträckning förmedlad via nätet.

Men intressant nog tycks tesen om människans inblandning i den globala uppvärmningen bekräftas just genom freonförbudet. Freon är en kraftfull växthusgas, och när mängden freon i atmosfären minskar så avtar också trycket uppåt på den globala temperaturen. Dessutom hävdas att krig och lågkonjunkturer under 1900 bidragit till att minska trycket. Industriell verksamhet är ju alltid på tapeten när klimatet diskuteras, men jag tycker det är konstigt att freonet inte kommit upp på samma tapet tidigare – det är ju en gas som bevisligen påverkar atmosfären. Men detta är en sidoanmärkning. Det hoppfulla är att den globala uppvärmningen inte är en process som bara rullar på utan vår påverkan. Det går att göra saker.

Vad händer när/om havsnivån höjs?

Hur mycket, om något, havsnivån höjs under resten av århundradet vet vi ju inte förrän i efterhand (och då slipper jag vara med), men det finns ju beräkningar för olika alternativ. Om man kör på den här länken finns en interaktiv karta där man kan ställa in olika nivåändringar och titta på olika delar av världen. Nivåerna behöver inte höjas så mycket förrän länder som Holland till stora delar försvinner under vågorna! Samma gäller Bangla Desh och det egyptiska Nildeltat.

Dåliga nyheter för "klimatskeptiker"

Den ”klimatskeptiker” som bara läser den här rubriken i Svenskan lär bli upprymd:

Klimathotet mindre än väntat

Fortsättningen går nog också an ett tag när vi kommer ner på underrubriken:

Uppvärmningen av klimatet har kraftigt bromsats upp efter år 2000. De sensationella resultaten rapporterar en norsk forskargrupp efter att ha använt en ny beräkningsmodell som även vägt in naturliga variationer.

Men, aldrig får man vara riktig glad som ”klimatskeptiker”, för sista meningen i underrubriken säger:

Resultaten visar att slaget om klimatet fortfarande går att vinna. 

Och därmed faller ”skeptikernas” sista försvarslinje, den om att det inte går att göra något. Här sägs det av norska forskare att det finns hopp, det finns tid. Slaget om klimatet går fortfarande att vinna. Det finns tid om vi utnyttjar den. Underförstått: om vi inte …

Terje Berntsen betonar att resultaten inte ska användas som en ursäkt för att inte minska människans klimatpåverkan. Däremot visar resultaten att möjligheterna att uppnå klimatmålen är mer inom räckhåll än vad man hittills trott. Men slaget kan fortfarande inte vinnas utan betydande insatser de närmaste åren.

Uppmuntrande nyheter för de här krabaterna!

Just det, betydande insatser de närmaste åren. Och det är DU, ”klimatskeptiker” som skall betala! Haha!

Hoppas att forskarna har rätt, så det inte kommer en ny forskningsgenomgång om en vecka som säger att ”nu går det åt helvete”.

Spridda funderingar fredag kväll

Joakim Pirinens profetiska klassiker Socker-Conny

Om det nu var tänkt att filmerna med rörsvingande och fulpratande sverigedemokrater skulle skicka partiet över stupet så ser man knappast något av det ännu. Det behövs nog fler opinionsundersökningar för att bekräfta om tendensen går åt något håll alls. Den senaste har väl bara siffror för alla partier som ligger inom felmarginalerna, om jag minns rätt. Men det är möjligen så att mina pessimistiska funderingar är riktiga (igen): skandaler av den här typen kommer inte att skada sd så mycket. Det är möjligt att en skicklig partiledning kan vända hela historien till sin fördel. Det kan också vara så att intellektuella funderingar över om sd är fascistiskt etc. helt enkelt inte når ut till folk i gemen och kanske (om de når ut) verkar långsökta, svårbegripliga eller orättvisa. Det blir verkningslöst eller i värsta fall kontraproduktivt.

För att ta itu med den tendens som sd företräder behövs helt enkelt rak och hård vänsterpolitik där sd ställs åt sidan och udden riktas mot kapitalet, men var finns det parti som har vilja och förmåga att ta den uppmaningen? Det handlar om klasskamp, men vem tror väl att Löfven eller Sjöstedt skulle ens nämna klasskampens möjligheter? Nej, det måste bli andra som tar upp kampen.

***

Nåja, allt är ju inte nattsvart. Jag såg, tror det var hos Sveriges Radio, en notering om att en del nu levande människor förmodligen kommer att få uppleva eländet när klimatförändringarna slår igenom på allvar. Notera vad det betyder: en massa nu levande människor, däribland jag, kommer att hinna lägga näsan i vädret innan katastrofen kommer med full kraft! Det är positivt, ett ljus i mörkret! Ännu några år kan man lulla ut och granska stockrosornas skönhet, och vad som kommer efter … det är inget jag kan göra något åt och som jag inte behöver bekymra mig så mycket om även om det känns sorgligt. Det skulle ju bli så bra …

Stockros på Söder, sommaren 2012. 

El’gygytgyn igen

Redan 2009 skrev jag om forskningen i sjön med det märkliga namnet El’gygytgyn långt borta i Sibirien. Namnet är ju tillräckligt konstigt för att man skall känna igen det när det nämns i Karin Bojs artikel i DN om uppvärmningens verkningar i Arktis.

Den är den här sjön alltså, med bottenavlagringar som går 3½ miljon år tillbaka i tiden och kan ge besked om klimatets utveckling såväl under istider som värmeperioder. 2010 såg jag rapporter om att borrningarna i sjöns bottenlager kommit ända ner till bottnen. Det är ett oerhört värdefullt geologiskt arkiv som tagits upp. Nu tycks man ha analyserat vad som fanns i borrkärnornas material. Man har hittat några tidigare okända värmeperioder mellan istiderna. Gemensamt tycks vara att mer värme hänger ihop med ökade nederbördsmängder. Det är ju vanskligt att blanda ihop väder och klimat, men man kan ju undra vad denna regniga juni har för orsaker?

Det globala temperaturläget

Det går fort numera: de här bilderna med ursprung i satellitmätningar av världens temperatur som sammanställts av Alabama university (jag hämtade dem här) visar klimatläget i januari detta år. Snabbt jobbat, men så är det i datorernas tidsålder. Bilderna blir klart läsligare om man klickar upp dem. Den köldknäpp som drabbade delar av Europa, och som fick en del klimatförnekare att vakna till, framstår som klart mindre oroväckande än det som händer längre norrut, i polartrakterna. Det handlar inte bara om smältande isar, utan att metangas som ligger infrusen i de norra tundraområdena kan komma ut i atmosfären. Och metan är värre som växthusgas än koldioxid. Värme och torka är det i stora delar av USA och Mexico, och det lär väl drabba deras jordbruk.

Det nedre diagrammet visar långsiktiga tendenser med varmare respektive kallare perioder än normalt från december 1978 till januari 2012. Man ser att kallare – blått – blir sällsyntare ju längre tiden går. Kom ihåg att det här är globala mätningar. Att det var vargavintrar i Sverige förra och förrförra vintern påverkar inte den globala situationen så mycket.

En intressant detalj är den första riktigt höga varma – röda – stapeln. Det var 1998 som var exceptionellt varmt. Sedan dess har man inte nått de höjderna, däremot har perioderna av onormal värme blivit längre. Men om man skulle dra en trendlinje från toppen 1998 och till den kallperioden som var 2008 så skulle man få det till att klimatet faktiskt blivit kallare! Det är oärligt, bluff ur vetenskaplig synpunkt, men det är vad vissa klimatförnekare gjort! Men jag tror det påhittet är grundligt avslöjat nu.

Grönland fortsätter uppåt

För drygt två år sedan kunde jag återge uppgifter om årlig landhöjning på tre centimeter på Grönland, beroende av att istäcket smälter av och trycket på berggrunden minskar. Det är ju samma process som gör att Stockholms skärgård lyfter sig litegrann varje år, trots att det var tiotusen år sedan inlandsisen försvann härifrån. Färska mätningar från Grönland, avseende det varma året 2010, talar om höjningar på uppåt 2 centimeter under fem månaders tid på vissa ställen. Södra delen av ön påverkas, den norra verkar hålla nivån. Avsmältning och landhöjning med dryga centimetern pågår år efter år, oerhörda mängder is förvandlas till flytande vatten, men det lär väl inte påverka vattennivån i Atlanten så mycket. Men påverkas havsströmmarna lär vi märka av det.

Värre är det med Antarktis, även om det kan ta lång tid innan stark avsmältning där märks i form av översvämmade städer runt världens kuster. Forskare tror sig se ett samband mellan att några av de största glaciärerna omkring Sydpolen är på väg ut i havet och uppvärmningen längre norrut i Stilla havet. Varmvattnet tar sig söderut och påverkar isarna underifrån och får dem att röra sig snabbare än normalt. Inget konstigt med det kanske: klimatförändringar på ett ställe orsakar följdverkningar på ett annat.

I Stockholm ser det ut att bli dagsregn. Förra året och förrförra var det hård vinter och de som försöker bestämma klimatet genom att titta ut genom fönstret dansade krigsdanser: ”titta, var är den globala uppvärmningen!?” – Tja, den verkar vara tillbaka. Man får hoppas att det blir trevligare väder när våren så småningom kommer.